Skip to main content

Reframing Narratives on Migration

Location
SAHA Studio

Starts
10/12/2022 11:00 am

Ends
10/12/2022 12:30 pm

Summery

What are the mainstream narratives on migration in Turkey today? How are they shaped? What is the impact of these narratives on the lives of refugees, migrants, and locals? And how can we reframe these narratives?

The Silent University is inviting you to join the panel discussion “Reframing Narratives on Migration” organized at SAHA Studio in collaboration with Migration Jam on 10 December 2022 at 2 pm (GMT+3).

In this panel, we will dive into these questions with academicians, professors, assistant professors as well as students from different universities in Istanbul, Turkey who are linked to the field of migration. The panel discussion will focus on narratives related to migration, the current impact of these narratives on the lives of refugees and migrants residing in Turkey, and how the academic field can play a role in countering or reframing these narratives.

Panelists

Yeşim Hancı-Kaya – PhD student at Columbia University

Gülşah Kurt – UNSW Post-doctoral Research Fellow

Leyla Savsar – An assistant professor at Istinye University

Moderator: Esma Güzin Yarıcı – Master student Sabancı University

Host: Suha Nabhan – Co-founder of Migration Jam

Special guest: Janis Janowsky – Strategic Director of INSMS

This panel aims to trigger proactive dialogues between academicians, artists, and active individuals to exchange knowledge and suggest solutions.

Join us!  

Turkish

Bugün Türkiye’de göçle ilgili ana akım anlatılar nelerdir? Bunlar nasıl şekilleniyor? Bu anlatıların mültecilerin, göçmenlerin ve yerel halkın yaşamları üzerindeki etkileri nelerdir? Ve bu anlatıları nasıl yeniden çerçevelendirebiliriz? 

Silent University Orientation Program sizleri, 10 Aralık 2022 tarihinde saat 14.00’te Migration Jam işbirliğiyle SAHA Studio’da düzenlenecek olan “Göç Anlatılarına Yeni Bir Çerçeve” başlıklı panele davet ediyor. 

Bu panelin konuşmacıları, İstanbul’daki farklı üniversitelerden göç alanıyla ilgilenen akademisyenler ve öğrenciler eşliğinde bu sorulara yanıt arayacak. Bu panel, göçle ilgili anlatılara, bu anlatıların Türkiye’de yaşayan mülteci ve göçmenlerin yaşamları üzerindeki güncel etkisine ve akademik alanın bu anlatılara karşı koymakta veya bu anlatıları yeniden çerçevelendirmede nasıl bir rol oynayabileceğine odaklanacak. 

Konuşmacılar

Yeşim Hancı-Kaya Columbia Üniversitesi’nde doktora adayı 

Gülşah Kurt UNSW’da Post-doc Araştırma Görevlisi 

Leyla Savsar İsitinye Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi 

Moderator: Sabancı Üniversite’sinde Master Öğrencisi Esma Güzin Yarıcı 

Sunucu: Migration Jam’ın ortak kurucularından Suha Nabhan 

Özel konuk: Janis Janowsky – INSMS’ın Stratejik Direktör 

Bu panel, akademisyenler, sanatçılar ve konuyla ilgilenen bireyler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve çözüm önermek için etkin bir diyalog ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bize katılın!

Location

Cihangir, Sıraselviler Cd. No:35/1, 34433 Beyoğlu/İstanbul